Fremtidens

Fiskevær

Ballstad, Lofoten, Norway

Category: Location development

Year: 2014-2019

Client: Destinasjon Ballstad


100m2ave Fun!

Print
THUMBNAIL – Fremtidens Fiskevær – Broplan – VÅG ARKITEKTUR AS
Fremtidens Fiskevær – Bro snitt – VÅG ARKITKETUR AS
Fremtidens Fiskevær – Bro Render – VÅG ARKITKETUR AS
Fremtidens Fiskevær – Promenade – VÅG ARKITEKTUR AS
Fremtidens-Fiskevaer-Model-©VAG-LOFOTEN-AS
Fremtidens Fiskevær – Spor Render – VÅG ARKITKETUR AS
Fremtidens Fiskevær – Allmeningen – VÅG ARKITKETUR AS
Fremtidens-Fiskevaer-Model-©VAG-LOFOTEN-AS
Fremtidens fiskevær – allmeningen plan – VÅG ARKITEKTUR AS
Fremtidens Fiskevær – Spor – VÅG ARKITKETUR AS
Fremtidens Fiskevær – Axo Spor – VÅG ARKITKETUR AS
Fremtidens Fiskevær – Axo ZigZag – VÅG ARKITKETUR AS
Fremtidens Fiskevær – Snitt ZigZag – VÅG ARKITKETUR AS
Fremtidens Fiskevær – Render ZigZag – VÅG ARKITKETUR AS